👂🎴 🕸️
Príbeh
o
tom
ako
Človek
-
Ľudstvo
vytvoril
(
a
)
Človeku
-
podobnú
Bytosť
je
starý
ako
Človek
sama
.
Et
ait
faciamus
hominem
ad
imaginem
et
similitudinem
nostram
<
div
><
br
>
div
><
div
>
A
potom
riekli
:
Urobme
človeka
na
náš
obraz
a
podľa
našej
podoby
.
div
>
<
div
>
femineae
natura
dedit
''
sine
coniuge
caelebs
vivebat
thalamique
diu
consorte
carebat
div
><
div
div
><
div
>
interea
niveum
mira
feliciter
<
strong
>
arte
sculpsit
ebur
formamque
dedit
''
qua
femina
nasci
strong
>
div
><
div
div
><
div
>
nulla
potest
''
operisque
sui
concepit
amorem
div
>
Rabín
zabudol
vytiahnuť
šém
''
hlinený
služobník
ožil
''
a
pretože
nemal
určenú
žiadnu
užitočnú
prácu
''
Golem
začal
rozbíjať
nábytok
...
...
je
pod
dôstojnosť
vynikajúcich
ľudí
strácať
čas
výpočtami
''
keď
by
každý
roľník
mohol
urobiť
prácu
rovnako
presne
s
pomocou
stroja
(
G
.
W
.
L
.''
A
.
D
.
1683
)
Analytický
stroj
tká
algebraické
vzory
''
tak
ako
Jaccardove
krosná
tkajú
kvety
a
listy
.
(
Lady
Lovelace
''
AD1843
)
Verím
''
že
do
konca
tohto
storočia
sa
významy
slov
a
všeobecná
mienka
zmenia
natoľko
''
že
bude
možné
hovoriť
o
mysliacom
stroji
bez
toho
''
aby
si
ľudia
okolo
nás
mysleli
že
nám
úplne
preplo
.
(
parafráza
Turingovho
citátu
končiaceho
slovami
without
expecting
to
be
contradicted
.
)
Objavom
tranzistora
v
predvianočný
deň
roku
1943
sa
v
Bellovych
laboratóriách
započal
vek
Kremíka
.
<
div
>
Konferencia
/
workshop
/
letná
škola
v
Dartmouthe
v
roku
1956
je
považovaná
za
moment
zrodu
odvetvia
umelej
inteligencie
.
Skupina
vedcov
''
vrátane
Johna
McCarthyho
a
Marvina
Minskyho
''
sa
zišla
na
Dartmouth
College
s
cieľom
skúmať
a
rozvíjať
koncepty
strojov
''
ktoré
by
boli
schopné
nasimulovať
ľudské
kognitívne
procesy
''
ako
učenie
sa
či
riešenie
problémov
.
div
>
<
p
class
=
fragment
>
1
.
1
.
1970
-
začiatok
UNIXovej
epochy
(
Anno
Epoche
00
)
p
><
p
class
=
fragment
>
70e
roky
(
AE00
-
AE10
)
::
zrod
Internetu
(
protokol
TCP
/
IP
)
p
><
p
class
=
fragment
>
1973
-
1980
(
AE13
-
AE20
)
::
prvá
AI
winter
p
><
p
class
=
fragment
>
80e
roky
(
AE20
-
AE30
)
::
Personal
Computer
(
PC
)''
Microsoft
p
><
p
class
=
fragment
>
1987
-
2000
(
AE17
-
AE30
)
::
druhá
AI
winter
p
><
p
class
=
fragment
>
1991
(
AE21
)
::
World
Wide
Web
p
><
p
class
=
fragment
>
1997
(
AE27
)
::
Deep
Blue
od
IBM
poráža
svetového
veľmajstra
v
šachu
Garyho
Kasparova
(
2
:
3
:
1
)
p
>
[Impressum, Datenschutz, Login] Other subprojects of wizzion.com linkring: baumhaus.digital naadam.info fibel.digital refused.science puerto.life udk.ai kyberia.de teacher.solar giver.eu gardens.digital