🕸️
Strojové učenie (Machine learning) dáva počítačom schopnosť "učiť sa" bez toho, aby boli explicitne naprogramované na vykonávanie konkrétnej úlohy. Strojové učenie umožňuje počítačom v dátach rozpoznať vzory a všeobecné zákonitosti ktoré im neskôr umožnia predpovedať alebo klasifikovať neznáme informácie. Napríklad, systém strojového učenia sa môže naučiť rozpoznávať mačky na fotografiách tým, že "študuje" tisíce obrázkov mačiek a učí sa, aké vlastnosti alebo črty sú typické pre mačku. Takýto systém potom dokáže identifikovať mačku na novom, predtým nevidenom obrázku.
[Impressum, Datenschutz, Login] Other subprojects of wizzion.com linkring: teacher.solar fibel.digital puerto.life naadam.info udk.ai baumhaus.digital gardens.digital giver.eu refused.science kyberia.de