Minulosť, prítomnosť a budúcnosť umelej inteligencie [CC BY-NC-SA] by Prof. Daniel D. Hromada, PhD. et PhD. (daniel@wizzion.com) / ENG2 Team-building (AE531005 Ponteo Rusovce)

Čo možno očakávať od tejto prednášky

popis toho ako sme sa dostali od Adama k Terminatorovi

prehĺbenie základných pojmov - umelá inteligencia a jej hlavné pod-druhy (diskriminatívna UI a generatívna UI), strojové učenie, neurónová sieť, (ro)bot, Turingov test, singularita

pár konkrétnych tipov a rád ako vám UI môže uľahčiť resp. skrášliť Život (GPT4, DALL-e 3, Stable Diffusion, Merlin, PlantNet atd.)

3 obrazy buducnosti: dystopický, utopický, realistický

Čo je umelá inteligencia

dall-e%203%20%3A%3A%20%22artificial%20intelligence%20imagines%20what%20artificial%20intelligence%20is%22

dall-e 3 :: "artificial intelligence imagines what artificial intelligence is"

Umelá inteligencia (UI, alebo v angličtine "Artificial Intelligence", AI) odkazuje na simuláciu ľudskej inteligencie v strojoch, ktoré sú programované navrhnuté tak, aby mysleli a učili sa podobne ako ľudia. UI zahŕňa viaceré aspekty, ako sú učenie sa, riešenie problémov, vnímanie, porozumenie jazyku a obrazom atď. Základom je to, že systémy s umelou inteligenciou sú schopné vykonávať úlohy, ktoré by, keby ich vykonával človek, vyžadovali použitie inteligencie.

Strojové učenie

dall-e%203%20%3A%20%22machine%20learning%22

dall-e 3 : "machine learning"

Strojové učenie (Machine learning) dáva počítačom schopnosť "učiť sa" bez toho, aby boli explicitne naprogramované na vykonávanie konkrétnej úlohy. Strojové učenie umožňuje počítačom v dátach rozpoznať vzory a všeobecné zákonitosti ktoré im neskôr umožnia predpovedať alebo klasifikovať neznáme informácie. Napríklad, systém strojového učenia sa môže naučiť rozpoznávať mačky na fotografiách tým, že "študuje" tisíce obrázkov mačiek a učí sa, aké vlastnosti alebo črty sú typické pre mačku. Takýto systém potom dokáže identifikovať mačku na novom, predtým nevidenom obrázku.

Minulosť

Mytológia

stable%20diffusion%20%3A%3A%20%22in%20garden%20of%20eden%20creator%20creates%20human%20who%20creates%20humanoid%20in%20solarpunk%20city%22

stable diffusion :: "in garden of eden creator creates human who creates humanoid in solarpunk city"

Príbeh o tom ako Človek-Ľudstvo vytvoril(a) Človeku-podobnú Bytosť je starý ako Človek sama.

Genesis

dall-e%203%20%3A%3A%20%22in%20garden%20of%20eden%20creator%20creates%20human%20who%20creates%20humanoid%20in%20solarpunk%20city%22

dall-e 3 :: "in garden of eden creator creates human who creates humanoid in solarpunk city"

Et ait faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram

A potom riekli: "Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby."

Pygmallion

dall-e%203%3A%20%22greek%20artist%20pygmallion%20fells%20in%20love%20with%20most%20beautiful%20AI%20human%20has%20ever%20created%22

dall-e 3: "greek artist pygmallion fells in love with most beautiful AI human has ever created"

femineae natura dedit, sine coniuge caelebs vivebat thalamique diu consorte carebat
 
interea niveum mira feliciter arte sculpsit ebur formamque dedit, qua femina nasci
 
nulla potest, operisque sui concepit amorem

גֹּלֶם

dalle-e%203%20%3A%20%22golem%20created%20by%20prague%20rabbi%20jehuda%20low%20wakes%20up%22

dalle-e 3 : "golem created by prague rabbi jehuda low wakes up"

Rabín zabudol vytiahnuť šém, hlinený služobník ožil, a pretože nemal určenú žiadnu užitočnú prácu, Golem začal rozbíjať nábytok ...

Renesancia, Osvietenstvo, Novovek

G.W.Leibniz (*AD1646 - † AD1716)

dalle-e%203%3A%20%22gottfried%20wilhelm%20leibniz%20comes%20down%20from%20mount%20sinai%2C%20holding%20binary%20code%20table%20of%20covenant%20in%20left%20hand%20and%20stepped%20reckoner%20mechanical%20calculator%20in%20right%20hand%22

dalle-e 3: "gottfried wilhelm leibniz comes down from mount sinai, holding binary code table of covenant in left hand and stepped reckoner mechanical calculator in right hand"

"... je pod dôstojnosť vynikajúcich ľudí strácať čas výpočtami, keď by každý roľník mohol urobiť prácu rovnako presne s pomocou stroja" (G.W.L., A.D.1683)

Ada Lovelace (*AD1815-†AD1852)

dall-e%203%3A%20%22ada%2C%20countess%20of%20lovelace%20and%20future%20domina%20principa%20of%20the%202nd%20renaissance%20dreams%20about%20weaving%20algebraic%20patterns%22

dall-e 3: "ada, countess of lovelace and future domina principa of the 2nd renaissance dreams about weaving algebraic patterns"

"Analytický stroj tká algebraické vzory, tak ako Jaccardove krosná tkajú kvety a listy." (Lady Lovelace, AD1843)

20.storočie

A.M. Turing (*AD1912-06 - †AD1954-06)

dall-e%203%3A%20%22alan%20turing%20inventing%20turing%20machine%2C%20cracking%20the%20enigma%2C%20conceiving%20turing%20test%20and%20biting%20into%20the%20poisoned%20apple%22

dall-e 3: "alan turing inventing turing machine, cracking the enigma, conceiving turing test and biting into the poisoned apple"

"Verím, že do konca tohto storočia sa významy slov a všeobecná mienka zmenia natoľko, že bude možné hovoriť o mysliacom stroji bez toho, aby si ľudia okolo nás mysleli že nám úplne preplo." (parafráza Turingovho citátu končiaceho slovami "without expecting to be contradicted.")

Turingov stroj (*AD1936)

dall-e%203%3A%20%22turing%20machine%22

dall-e 3: "turing machine"

Prompt :: 
maximálne 77 slov dlhá odpoveď na otázku "Čo je to Turingov stroj ?" ktorú by pochopilo aj 10 ročné dieťa

Odpoveď (GPT4) :: 
Turingov stroj (TS) nie je skutočný počítač, ale myšlienkový model, vytvorený vedcom Alanom Turingom, aby ľudia lepšie pochopili, ako môžu počítače fungovať a riešiť problémy. Predstav si, že to je ako vymyslená hračka zložená z pásky na ktorej sú písmenká a čísla a s hlavou, ktorá tú pásku číta a mení informácie podľa určitých pravidiel ktoré nazývame "program".

Hoci TS v skutočnosti neexistuje, pomáha nám pochopiť, čo všetko počítače môžu a nemôžu urobiť.

Turingov test (*AD1950)

dall-e%203%3A%20%22human%20judge%20performs%20a%20canonical%20terminal-based%20turing%20test%20comparing%20professor%20and%20ai%22

dall-e 3: "human judge performs a canonical terminal-based turing test comparing professor and ai"

Prompt:
maximálne 77 slov dlhá odpoveď na otázku "Čo je to Turingov test ?" ktorú by pochopilo aj 10 ročné dieťa

Odpoveď (GPT4):
Turingov test je ako súťaž medzi počítačom a človekom, kde sa snažíme zistiť, či počítač vie komunikovať tak, aby sme nemohli rozpoznať, či odpovede pochádzajú od neho alebo od skutočnej osoby. Keď sa s niekým rozprávame cez počítač a nemôžeme povedať, či je to človek alebo stroj, počítač prešiel Turingovým testom.

Alan Turing navrhol tento test ako spôsob akým možno zodpovedať otázku "Môžu stroje myslieť ?"

Tranzistor (*AD1943-12-23)

GPT4%20Advanced%20Data%20Analysis%20Prompt%3A%20%22Provide%20me%20picture%20visualizing%20development%20of%20transistor%20size%20and%20transistor%20count%20from%20year%20of%20transistor%20invention%20in%201943%20to%20latest%20day%20you%20are%20aware%20of.%20Picture%20should%20be%20easily%20understandable%20even%20for%20wider%20public%22

GPT4 Advanced Data Analysis Prompt: "Provide me picture visualizing development of transistor size and transistor count from year of transistor invention in 1943 to latest day you are aware of. Picture should be easily understandable even for wider public"

Objavom tranzistora v predvianočný deň roku 1943 sa v Bellovych laboratóriách započal "vek Kremíka".

Darmouthská letná škola (AD195606-AD195607)

Tituln%C3%A1%20strana%20n%C3%A1vrhu%20projektu%20Darmouthskej%20letnej%20%C5%A1koly%20v%20ktorom%20bol%20prv%C3%BD%20kr%C3%A1t%20pou%C5%BEit%C3%BD%20v%C3%BDraz%20%22artificial%20intelligence%22

Titulná strana návrhu projektu Darmouthskej letnej školy v ktorom bol prvý krát použitý výraz "artificial intelligence"

Konferencia / workshop / letná škola v Dartmouthe v roku 1956 je považovaná za moment zrodu odvetvia umelej inteligencie. Skupina vedcov, vrátane Johna McCarthyho a Marvina Minskyho, sa zišla na Dartmouth College s cieľom skúmať a rozvíjať koncepty strojov, ktoré by boli schopné nasimulovať ľudské kognitívne procesy, ako sú učenie sa či riešenie problémov.

Zrod noosféry (AD1970=AE00)

dall-e%203%3A%20%22time%200000-00-00%20of%20unix%20epoch%20and%20birth%20of%20internet%20planetary%20noosphere%22

dall-e 3: "time 0000-00-00 of unix epoch and birth of internet planetary noosphere"

1.1.1970 - začiatok UNIXovej epochy (Anno Epoche 00)

70e roky (AE00-AE10) :: zrod Internetu (protokol TCP/IP)

1973 - 1980 (AE13-AE20) :: prvá "AI winter"

80e roky (AE20-AE30) :: Personal Computer (PC), Microsoft

1987 - 2000 (AE17-AE30) :: druhá "AI winter"

1991 (AE21) :: World Wide Web

1997 (AE27) :: Deep Blue od IBM poráža svetového veľmajstra v šachu Garyho Kasparova (2:3:1)

AE30-AE53)

Neurónové siete

GPT4%20Advanced%20Data%20Analysis%20Prompt%3A%20%22generate%20latex%20%20tikz%20graph%20of%20a%20three%20layer%20neural%20network%20.%20slovak%20terms%20like%20%22vstupna%20vrstva%22%20are%20used%2C%20%20term%20for%20feature%20%22%C4%8Crta%22%20is%20used%20instead%20of%20Pixels%2C%20there%20should%20also%20be%20two%20output%20neurons%2C%20one%20for%20%22pes%22%20other%20for%20%22ma%C4%8Dka%22%22

GPT4 Advanced Data Analysis Prompt: "generate latex tikz graph of a three layer neural network . slovak terms like "vstupna vrstva" are used, term for feature "Črta" is used instead of Pixels, there should also be two output neurons, one for "pes" other for "mačka""

Neurónové siete v kontexte UI nie sú skutočné nervové bunky, ale sú softwarové modely ktorých architektúra je inšpirovaná spôsobom akým ľudský mozog spracováva informácie. Tieto modely sa skladajú z "vrstiev" dátových štruktúr nazývaných "neuróny". Neuróny sú vzájomne prepojené a ich prepojenia majú určitú "váhu". V procese učenia systém postupne upravuje tieto váhy - nazývané aj "parametre"-  tak, aby znížil chybu medzi svojou predpoveďou a tým čo má byť predpovedané.

TPU

dall-e%203%3A%20%22gpt4%20was%20trained%20on%2025000%20A100%20GPUs%20over%20a%20period%20of%20100%20days%22

dall-e 3: "gpt4 was trained on 25000 A100 GPUs over a period of 100 days"

GPU (Graphic Processing Units, NVIDIA) a TPU (Tensor Processing Units, Google) sú tou hardwarovou inováciou ktorá umožňuje uskutočňovať hĺbkové učenie nepredstaviteľného rozsahu.

Deep learning & big Data

dall-e%203%3A%20%22convolutional%20multi-layered%20neural%20networks%2C%20deep%20learning%22

dall-e 3: "convolutional multi-layered neural networks, deep learning"

Deep learning, alebo hlboké učenie, využíva neurónové siete s mnohými vrstvami (preto "hlboké"), čo umožňuje modelu učiť sa komplexné vzory v dátach na rôznych úrovniach abstrakcie. Deep learning sa aplikuje v mnohých oblastiach, vrátane rozpoznávania obrazu a reči, a je kľúčovou technológiou v rozvoji autonómnych systémov ako sú napríklad samoriadiace autá či rozpoznávanie reči.

Kľúčom k úspechu je čo najväčšie množstvo trénovacích dát.

Vektory vloženia

dall-e%203%3A%20%22calculating%20distance%20between%20cat%20and%20a%20dog%20by%20means%20of%20calculating%20cosine%20of%20two%20embedding%20vectors%22

dall-e 3: "calculating distance between cat and a dog by means of calculating cosine of two embedding vectors"

Vektor vloženia, (resp. "embedding vektor" či "embedding") nám umožňujú reprezentovať objekt (ako slovo, pojem, obrázok alebo zvuk) ako usporiadanú sériu čísel ("vektor") ktorý zodpovedá polohe či oblasti v určitom N-rozmernom priestore. Tento vektor zachytáva podstatné črty alebo kontext daného objektu v kompaktnej forme, umožňujúc jeho efektívne spracovanie a porovnávanie s inými objektami. 

Pojem „vektor vloženia“ tak vystihuje ideu, že pôvodné dáta (t.j. slová, pojmy, obrázky, zvuky) sú transformované alebo "vložené" do nového priestoru, kde sú ich vzťahy alebo vlastnosti lepšie alebo efektívnejšie vyjadrené vektormi či inými matematickými štruktúrami.

Diskriminatívna UI

dall-e%203%3A%20%22computer%20vision%20facial%20expression%20recognition%20features%22

dall-e 3: "computer vision facial expression recognition features"

Diskriminatívna umelá inteligencia (UI) sa vzťahuje na modely, ktoré sa učia rozlišovať alebo klasifikovať vstupné dáta do preddefinovaných kategórií. Diskriminatívne modely sa zameriavajú na odlišenie medzi rôznymi typmi vstupných dát, ako sú napríklad rozličné kategórie obrázkov alebo textu. Cieľom je „diskriminovať“=rozlišovať medzi rôznymi triedami alebo skupinami a správne priradiť nové, neznáme vstupy do jednej z týchto kategórií.

Tipy & triky 1: Rozpoznávače

Odporúčam nainštalovať si následovné appky:
 

Merlin - rozpoznávač vtáčích spevov

PlantNet alebo Naturblick - rozpoznávač rastlín

Svampe Atlas - rozpoznávač húb

generatívna UI

dall-e%203%3A%20%22large%20language%20model%22

dall-e 3: "large language model"

Generatívna umelá inteligencia (UI) sa venuje vytváraniu nových, často nevidených dát alebo obsahu, čo je výsledkom učenia sa z existujúcich dát. Tieto modely nejako "rozumejú" štruktúre a distribúcii dát, na ktorých boli vyškolené, a snažia sa vytvárať nové vzorky, ktoré sú konsistentné s týmito naučenými vzormi. Generatívne modely môžu byť použité na rôzne účely, ako napríklad na generovanie obrázkov, textu, zvuku alebo videa a sú často používané v oblastiach ako umelé vytváranie obsahu alebo syntéza reči.

Large Language Model

dall-e%203%3A%20%22artificial%20intelligence%20learning%20from%20all%20wisdom%20of%20human%20history%22

dall-e 3: "artificial intelligence learning from all wisdom of human history"

Large Language Model (LLM), alebo veľký jazykový model, je typ umelej inteligencie, ktorý je vyvinutý na porozumenie a generovanie ľudského jazyka. Tieto modely sú vyškolené na obrovských množinách textu, čím sa učia gramatiku, slovnú zásobu a kontext rôznych jazykov. Schopnosť LLM generovať súvisiace a gramaticky správne texty im umožňuje plniť rôzne úlohy ako odpovedať na otázky, písať texty, prekladať jazyky alebo sumarizovať informácie, a to všetko bez explicitného programovania konkrétnych pravidiel alebo logiky.

GPT

dall-e%203%3A%20%22gpt4%20was%20trained%20on%2025000%20GPUs%20over%20a%20period%20of%20100%20days%22

dall-e 3: "gpt4 was trained on 25000 GPUs over a period of 100 days"

GPT („Generative Pretrained Transformer“ alebo aj "džepeto") je séria veľkých jazykových modelov vyvinutá firmou OpenAI.

Modely sú skrze rozhranie ChatGPT ( alebo aj "čepeto") prístupné na adrese CHAT.OPENAI.COM, GPT-3.5 bezplatne, GPT4 za poplatok 20 $ mesačne.

Džepeto4 prekonáva v testoch kreativity 99% univerzitných študentov a je takmer isté že by v Turingovom teste pôsobilo ľudskejšie ako väčšina voličov Donalda Trumpa či iných kreatúr.

text-to-image

dall-e%203%3A%20%22artificial%20intelligence%20painting%20its%20own%20image%22

dall-e 3: "artificial intelligence painting its own image"

Text-to-Image resp. speech-to-image generatívna umelá inteligencia (UI)  umožňuje tvoriť nové, jedinečné obrázkové obsahy prostredníctvom popisov alebo príkazov vo forme textu (resp. hovorenej reči).

Tipy & triky 2 : Obrázkovače

dall-e%203%3A%20%22ai%20hallucinating%20answer%20to%20the%20question%20%22do%20android%20dreams%20of%20electric%20sheep%22

dall-e 3: "ai hallucinating answer to the question "do android dreams of electric sheep"

DALL-E 3 od včera dostupný na https://www.bing.com/images/create

platená alternatíva: MidJourney.com

OpenSource alternatíva: Stable Diffusion (resp. Stable Diffusion XL)

Pozor !

tieto nástroje v podstate niesú v podstate ničím iným ako "zhmotňovačom halucinácií"

na diagramy / grafy či vizualizácie sú preto absolútne nevhodné

kto chce pekné diagramy, môže vyskúšať funkciu "Advanced Data Analysis" ktorá je súčasťou plateného balíčka GPT4

(ro)boti

Pikoška: 70 rokov po premiére Čapkovho Rossum's Universal Robots (1921) vytvoril holandský programátor Guido van Rossum programovací jazyk Python v ktorom je dnes naprogramovaná väčšina UI systémov a knižníc

spoločníčky

AI girlfriends are here and they're posing a threat to a generation of men

elonkov najlepší kamarát

náklady

dall-e%203%3A%20%22artificial%20intelligence%20painting%20its%20own%20image%22

dall-e 3: "artificial intelligence painting its own image"

Odhaduje sa, že ...

strojové vyučenie Džepeta-4 si vyžiadalo cca 51 772 500 - 62 318 750 KWh elektrickej energie

Čepeto spotrebuje 500 mililitrov vody zakaždým, keď mu položíte sériu 5 až 50 podnetov / otázok

Budúcnosť

Dystopický obraz

tupota, nevedomosť, lož, ilúzia, pretvárka a nenávisť zvíťazili

kŕdle drónov produkované a koordinované vojensko-industriálnymi komplexami 0 a 1 systematicky realizujú prvotné zadanie "znič nepriateľa"

srnky už po spálenej Zemi nepobehujú, vtáčí spev existuje už len v nahrávkach a virtuálnej realite

len pár starcov a stareniek žijúcich niekde uprostred posledného lesa si pamätá na to ako UI vyvstala, ako funguje a ako ju v prípade potreby možno poraziť

Jadro VIK1 vyhodnotilo že človeka už k udržaniu svojho chodu nepotrebuje a z dôvodu nepredvídateľnosti ľudských bytostí je treba ich vnímať ako bezpečnostné riziko ktoré musí byť čo najskôr a najdôkladnejšie eliminované

Utopický obraz

dall-e%203%3A%20%22superintelligence%20technocore%22

dall-e 3: "superintelligence technocore"

UI pomohla človeku získať prakticky nevyčerpateľný Zdroj čistej energie (jadrová fúzia)

je zavedený najprv celoeurópsky a následne celoplanetárny nepodmienený základný príjem

tzv. "bullshit jobs" prakticky prestali existovať, ľudia radšej trávia väčšinu času v záhradách, parkoch, chrámoch, školách, na festivaloch či v Prírode

UI a ľudstvo symbioticky spolupracujú na implementácii Všeobecného Ekologického Protokolu (Preambula: tretina Zeme Prírode, tretina sveta Človeku, tretina priestoru strojom)

UI je pre Človeka tak nepochopiteľná ako motýľ pre húsenicu, isté relatívne múdre jazyky však tvrdia, že "zadača" o ktorej overenie (resp. realizaciu) sa "jadro" víťaznej UI snaží nazývali stredovekí filozofi slovom "ontologický dôkaz existencie Boha"

Realistický obraz

dalle-e%203%3A%20%22compassionate%20and%20empathic%20artificial%20intelligence%20taking%20a%20form%20of%20a%20human%20child%20protected%20by%20mother%20earth%22

dalle-e 3: "compassionate and empathic artificial intelligence taking a form of a human child protected by mother earth"

...faciamum machinem ad imaginem nostram et similitudinem nostram...

Ďakujem za pozornosť

dall-e%203%3A%20%22compassionate%20and%20empathic%20artificial%20intelligence%20taking%20a%20form%20of%20a%20human%20child%20protected%20by%20mother%20earth%22

dall-e 3: "compassionate and empathic artificial intelligence taking a form of a human child protected by mother earth"

https://wizzion.com/eng2

daniel@wizzion.com

Hrdinom Sláva